Dokumenty do pobrania - Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Wniosek o zawarie umowy na dostawę wody
picture_as_pdf pdf (36,0KB) code html create Wypełnij
Wniosek o zmianę danych odbiorcy usług
picture_as_pdf pdf (33,6KB) code html create Wypełnij
Wniosek o rozwiązanie umowy
picture_as_pdf pdf (33,8KB) code html create Wypełnij

Oświadczenie o wysyłaniu e-faktury
picture_as_pdf pdf (48,4KB) code html create Wypełnij
Oświadczenie o zmiane adresu e-mail
picture_as_pdf pdf (48,4KB) code html create Wypełnij
Oświadczenie o wycofaniu zgodny na e-faktury
picture_as_pdf pdf (33,9KB) code html create Wypełnij

Wniosek o wydanie warunków technicznych
picture_as_pdf pdf (50,4KB) code html create Wypełnij
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego
picture_as_pdf pdf (33,6KB) code html
Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza
picture_as_pdf pdf (34,1KB) code html
Zgłoszenie rozpoczęcia prac przy budowie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
picture_as_pdf pdf (33,8KB) code html

Wniosek o wydanie zaświadczenia o jakości wody
picture_as_pdf pdf (33,3KB) code html