Sprawdź status warunków technicznych

By sprawdzić na jakim etapie znajduje się złożony wniosek dotyczący warunków technicznych, prosimy o podanie danych z potwierdzenia złożenia wniosku.

Numer wniosku
Wygenerowany token