Kontakt - Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej

Dane adresowe

Gminny Zakład Komunalny
Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 6/8
95-100 Zgierz
tel./fax:
42 717 80 76
42 717 82 53
e-mail:
biuro@gzkdabrowka.pl
Godziny pracy zakładu
od poniedziałku do piątku: 7.00 – 15.00
Godziny pracy kasy
od poniedziałku do piątku: 7.00 – 14.30
Godziny przyjęć interesantów przez Dyrektora
wtorek 7.30 – 10.00
REGON Zakładu
470306752
NIP Zakładu
732-00-13-870
NIP Gminy Zgierz
732-20-11-556

Zgłaszanie awarii

Poniedziałek - Piątek
w godzinach: 7-15
42 717 80 76 lub 42 717 82 53
w. 15 lub w. 19
W pozostałych godzinach:
691 722 426

Mapa

Spis telefonów

42 717 80 76 lub 42 717 82 53
+ numer wewnętrzny:
Dyrektor zakładu/sekretariat
w. 26
Wodociągi i kanalizacja:
w. 15, w. 19
Komunikacja gminna (dowozy uczniów do szkół, dowozy uczniów niepełnosprawnych)
w. 23
Utrzymanie Dróg, budynki komunlne
w. 12
Kasa
w. 18
Kadry i płace
w. 21
Główna Księgowa
w. 24

Powiadomienie o danych kontaktowych inspektora ochrony danych (IOD)

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

W związku z  powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.
Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod@gzkdabrowka.pl, nr tel:504976690